Home News Publications Resources Team Contact Photo Internal  
     
 

News And Events

  • December 1, 2021: Congratulations to these undergraduates as the first or major authors of publications: Jinpu Cai, Yuyang Xu, Wen Zhang, Shiying Ding, Yuewei Sun, Jingyi Lyu, Sida Gao, Puli Wang, Yuming Feng, Xuchen Xie, Zheng Chen, Huahui Zhou, Kunlin He, Qichen Zheng, Pengcheng Xiong, Lei Zhang, etc.

  • December 1, 2020: Congratulations to these undergraduates as the first or major authors of publications: Chenwei Lou, Jian Zhao, Ruoyao Shi, Wenyang Zhou, Yubo Wang, Ruochi Zhang, Haoqiu Song, Chaoyu Wang, Jiaxin Zheng, Hui Xie, Yupeng He, Zheng Chen, Meng Pang, Zixin Zhao, Shuainan Li, Rui Miao, Yifan Zhang, Xubing Hao, Ruoyao Shi, Yinda Zhang, Kunlin He, Huahui Zhou, Zhenyu Zhang, Shiying Ding, Ruochi Zhang, Zhehao Guo, Yue Sun, Qi Lu, Zijian Xu, etc.

  • December 1, 2019: Congratulations to these undergraduates as the first or major authors of publications: Ruixue Zhao, Yinda Zhang, Ruochi Zhang, Kangning Li, Renxiang Zhu, Zhongyu Wang, Yifan Zhang, Chenjun Wu, Yuxuan Cui, etc.

  • April 3, 2018: Congratulations to Jiamei Liu, who got the offer of CMU Master of Science in Machine Learning and a few other offers. She published two top-tier scientific papers in HILab!

  • September 22, 2017: Congratulations to another group of undergraduate students Yuting Ye and Ruochi Zhang in HILab! Their work "RIFS: a randomly restarted incremental feature selection algorithm" was accepted by Scientific Reports.

  • September 22, 2017: Congratulations to a group of undergraduate students Jiamei Liu, Cheng Xu, Weifeng Yang, Yayun Shu in HILab! Their work "Multiple similarly-well solutions exist for biomedical feature selection and classification problems" was accepted by Scientific Reports.

  • May 14, 2017: HILab@JLU web is up and run now.

  • May 19, 2016: A team from HILab was ranked 4th in the international biomedical competition, The Systems Toxicology Computational Challenge. Congratulations to the PhD student Yanjiao Ren and two undergrads Baorui Ma and Zhiying Xu!

 

 
     
 
© Fengfeng Zhou, Health Informatics Lab, College of Computer Science and Technology, Jilin University.
Last update: March 3, 2022.